headlogo

สารจากผู้บริหารระดับสูง

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทนีโอคอสเมดจำกัด เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ครบรอบ 20 ปีในปีนี้

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากตราสินค้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล คุณภาพและสุขอนามัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการส่งมอบสินค้า และในปี 2557 นี้ เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพไปอีกขั้น ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 13485 (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพิ่มเติมจากมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความคาดหมายของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนลูกค้าของเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เอื้อให้เราสามารถรุกเข้าไปในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศใหม่ๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาเซียนและออสเตรเลีย และเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดส่งออกนี้เราได้ใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมากไปกับการสร้างอาคารใหม่เครื่องจักรที่ทันสมัยและการปรับปรุงคลังสินค้า นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ในโอกาสนี้เราขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางการค้าของเรา ตลอดจนบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างงดงามในวันนี้ พร้อมกันนี้ เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเพื่อนพนักงานนีโอคอสเมดทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความวิริยอุตสาหะ รวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็งของท่าน เราขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

                                                                                                                            11 พฤศจิกายน 2557

                                 end